KR VN
Chương trình Giao tiếp chuyên sâu
Level 5~6
Speaking Korea Level 5~6
Giúp cho học viên muốn luyện tập Tiếng Hàn phức tạp và chuyên môn có thể luyện tập những nội dung và đoạn hội thoại có thể truyền đạt hết những suy nghĩ của bản thân. Hãy luyện tập nói Tiếng Hàn hoàn hảo thông qua chương trình Giao tiếp chuyên sâu nhé.
Ở chương trình Giao tiếp chuyên sâu, người học sẽ thử suy nghĩ về các chủ đề đa dạng thông qua bài học trước, và luyện tập tiếng Hàn chuyên sâu thông qua giờ học nghe gọi video trực tuyến. Các chủ đề không chỉ thiên về đời sống, mà còn có thể liên quan đến ôn thi TOPIK và thương mại.
Nội dung bài học Level 5
UNIT 1~48

1. 여행-비행기 예약
2. 여행-입국 및 수화물 찾기
3. 여행-호텔 예약
4. 여행-긴급상황
5. 음식-한국식당
6. 음식-그릇
7. 음식-포장마차
8. 음식-요리배우기
9. 한국 문화-한복
10. 한국 문화-태권도
11. 한국 문화-대중문화
12. 한국 문화-미신
13. 외양 묘사 - 얼굴
14. 외양 묘사 - 신체
15. 심리 묘사
16. 여가생활
17. 한국의 지형
18. 날씨와 계절
19. 환경 - 지구 온난화
20. 한국의 IT기술
21. 가족
22. 경조사
23. 도서
24. 과학 - 유전자 변형 농산물
25. 사진묘사하기
26. 사진묘사하기
27. 관광지 소개
28. 토론 - 행복의 기준
29. 공통점과 차이점
30. 토론-조기교육
31. 의학: 목디스크
32. 토론: 게임중독
33. 역할극
34. 토론- 정년연장
35. '언행'에 관련된 속담
36. 인물: 세종대왕
37. 영화: 기생충
38. 인물: 이순신 장군
39. ‘돈’과 ‘경제'에 관련된 속담
40. 토론-안락사
41. 스피드 퀴즈
42. 취업을 위한 면접 준비
43. 신체에 관련된 관용 표현 1
44. 신체에 관련된 관용 표현 2
45. 토론 – 선의의 거짓말은 옳은가?
46. 무인도에서 살아남기
47. 토론-결혼은 꼭 해야 하는가?
48. 토론 – 성형수술의 양면성
Mục đích học tập
Mục đích học tập của Level 5~6

Giai đoạn này vượt qua những biểu hiện sinh hoạt cơ bản, không chỉ là đối thoại về cuộc sống, về sức khỏe và công việc mà còn luyện tập những đối thoại mang tính xã hội. Có thể là luyện tập từ Hán Hàn hay những từ vựng khó và luyện tập những biểu hiện cao cấp. Cũng có thể tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc thông qua đối thoại. Hãy thử trò chuyện cùng giáo viên bản xứ, vừa trò chuyện về suy nghĩ và thông tin của nhau vừa luyện tập văn hóa và ngôn ngữ cùng nhau.

Giai đoạn này chúng ta cùng luyện tập thể hiện Tiếng Hàn một cách tự nhiên các biểu hiện có tần suất sử dụng cao với từng chủ đề. Hãy luyện tập Tiếng Hàn để có thể đạt được năng lực nói trôi chảy và logic. Có thể cùng lúc nuôi dưỡng năng lực nói và năng lực đọc hiểu thông qua các từ vựng và đoạn văn đa dạng. Hãy luyện tập tập trung vào từ vựng cao cấp và mở rộng biểu hiện, nghiền ngẫm lại ngữ điệu và phát âm thông qua tiết học cùng người bản xứ.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.co.kr
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.