KR VN
Phương pháp học tập
Thông qua việc đối thoại với giáo viên người Hàn Quốc trong vòng 10 phút, chúng tôi sẽ xác nhận năng lực hội thoại Tiếng Hàn của bạn và tư vấn đến bạn chương trình học phù hợp với năng lực của bản thân. 1. Phương pháp đăng kí thi thử cấp độ Sau khi gia nhập hội viên, bạn hãy chọn cấp độ tiếng Hàn hiện có của bản thân cùng thời gian và ngày học tại màn hình thi thử. Sau khi xác nhận cấp độ và thời gian đã chọn hãy nhấn nút ‘đăng kí thi thử miễn phí’. 2. Phương pháp vào phòng thi thử Bạn vào mục ‘Học miễn phí’ và nhấn ‘Nhập lớp’, hệ thống sẽ chuyển bạn đến màn hình Video Office. Bạn vui lòng tham khảo thêm < Phương pháp vào lớp học miễn phí(Thi thử trình độ)/무료 수업(레벨테스트) 입장하는 방법 > tại mục FAQ tại trang web của chúng tôi. Mong bạn xem qua các điều mục hướng dẫn trước khi thi thử để có được buổi thi hiệu quả hơn. 3. Xác nhận báo cáo đánh giá sau khi thi thử Bạn có thể xác nhận kết quả đánh giá năng lực sau khi thi thử. Hãy tham khảo kết quả thi thử và đăng kí khóa học phù hợp. NỘI DUNG CHUNG
Dịch vụ giáo dục qua nghe gọi hình ảnh Speaking Korea được tiến hành thông qua Video Office.
Khi bạn nhấn vào nút nhập lớp, màn hình cài đặt sẽ tự động được kết nối, tuy nhiên trường hợp sử dụng điện thoại iPhone, bạn cần cài đặt ‘tin cậy’ ở phần cài đặt điện thoại. Trường hợp không thể vào nhập lớp, mong bạn tham khảo mục < Nếu bạn đang sử dụng iPhone./아이폰을 사용하는 경우 > tại phần FAQ để biết thêm chi tiết.
1. Đăng kí khóa học Hãy chọn chương trình học và thời gian mà bạn mong muốn tại trang web. Sau khi hoàn tất thanh toán bạn có thể xác nhận nội dung học tại mục ‘Phòng học của tôi’. 2. Phương pháp học Mọi bài học tại Speaking Korea đều có thể được xác nhận tại mục ‘ Thông tin học tập’, ở ‘Trang của tôi’ - Soạn nội dung sẽ học thông qua phần ‘Học trước’. - Luyện tập đối thoại cùng giáo viên người Hàn Quốc bằng chương trình nghe gọi hình ảnh. - Xác nhận báo cáo đánh giá sau giờ học. - Ôn tập nội dung đã học thông qua việc chỉnh sửa bài của giáo viên, luyện tập viết Tiếng Hàn. 3. Phương pháp vào phòng học qua nghe gọi hình ảnh - Vào ‘Trang của tôi’ -> Chọn ‘Thông tin học tập -> Nhấn vào chữ ‘Nhập lớp’. Lúc này chương trình học qua nghe gọi hình ảnh sẽ được tiến hành tự động.(Nếu Video Office không cài đặt được hãy di chuyển đến màn hình cài đặt) - Trước giờ học đã đăng kí học viên vẫn có thể vào phòng học qua nghe gọi hình ảnh, tuy nhiên tiết học sẽ không được tiến hành. Vì thế mong học viên hãy xác nhận ngày và thời gian đã đăng kí trước khi học để không gặp phải những bất tiện đáng tiếc. NỘI DUNG CHUNG
Dịch vụ giáo dục qua nghe gọi hình ảnh Speaking Korea được tiến hành thông qua Video Office.
Khi bạn nhấn vào nút nhập lớp, màn hình cài đặt sẽ tự động được kết nối, tuy nhiên trường hợp sử dụng điện thoại iPhone, bạn cần cài đặt ‘tin cậy’ ở phần cài đặt điện thoại. Trường hợp không thể vào nhập lớp, mong bạn tham khảo mục < Nếu bạn đang sử dụng iPhone./아이폰을 사용하는 경우 > tại phần FAQ để biết thêm chi tiết.
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.