KR VN
Hãy thử học Tiếng Hàn bằng tiết học và giáo trình phù hợp với năng lực.
Tiết học qua video trực tuyến của Speaking Korea được tiến hành phù hợp
với trình độ của mỗi cá nhân với hình thức 1 kèm 1.
Speaking Korea Level Phân biệt tiêu chuẩn từng cấp bậc
Học Tiếng Hàn siêu cơ bản
Khóa học 3 tháng
Level 0 Lần đầu tiếp xúc với Tiếng Hàn và muốn học những kiến thức cơ bản nhất.
Chương trình Giao tiếp cơ bản
(Khóa học 3 tháng/Khóa học 6 tháng)
Level 1 Ngoài chào hỏi chỉ có thể trả lời ở dạng câu ngắn hoặc từ vựng
Level 2 Chỉ có thể trả lời ở mức độ đơn giản cho các câu hỏi quen thuộc
Chương trình Giao tiếp chính quy
(Khóa học 3 tháng/Khóa học 6 tháng)
Level 3 Nói được những câu ngắn nhưng vẫn thiếu từ vựng
Level 4 Có thể giao tiếp một cách đầy đủ bằng các câu văn ngắn nhưng việc làm các câu văn dài còn gặp khó khăn.
Chương trình Giao tiếp chuyên sâu
(Khóa học 3 tháng/Khóa học 6 tháng)
Level 5 Có thể nói chuyện về nhiều chủ đề đa dạng tuy nhiên vẫn xuất hiện các lỗi.
Level 6 Có thể đối thoại mà không gặp khó khăn ở hầu hết các chủ đề.
Khóa học Phỏng vấn
Khóa học 3 tháng
Đây là giai đoạn chuẩn bị phỏng vấn xin việc Tiếng Hàn.
Quản lý một cách hệ thống toàn quá trình học tập từ phần học
trước đến phần chỉnh sửa chính xác 1:1 mang lại hiệu quả cao nhất
của 10 phút học một ngày
Học bài trước và chuẩn bị bài học
Giải các câu hỏi và học các từ vựng được cung cấp trước tiết học, có thể học trước qua đoạn hội thoại
Tiết học cao cấp 1:1
Tiến hành học 1:1 ở thời gian bạn mong muốn cùng với giáo viên bản xứ
Góp ý tỉ mỉ
Truyền đạt những góp ý tường tận của giáo viên phụ trách người bản xứ
Chỉnh sửa
Sau giờ học, nếu viết văn bằng những biểu hiện đã học thì giáo viên sẽ trực tiếp chỉnh sửa
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.co.kr
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.