KR VN
FAQ
 
Trong trường hợp không thể vào tiết học phải xử lí như thế nào?/수업에 입장하지 못한 경우 어떻게 처리 되나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 2,192 2019-08-01 15:28
Nếu không thể vào lớp vào thời gian học được lên sẵn sẽ được xử lí là vắng, tiết học này sẽ không được tiến hành học bù.설정된 수업시간에 입장하지 못한 경우 결석처리되며, 이 수업은 보충으로 진행되지 않습니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.