KR VN
FAQ
 
Chương trình học qua nghe gọi hình ảnh có những chức năng gì?/화상수업 프로그램에는 어떤 기능이 있나요?

SpeakingKorea 화상솔루션 문의 0 3,206 2019-08-01 16:02

Chương trình học qua nghe gọi hình ảnh được tạo từ bảng điện tử nên mọi người có thể viết bảng và có thể chia sẻ tài liệu, file, hình ảnh. Có thể hỏi những vấn đề thắc mắc thông qua tài liêu hình ảnh.
화상수업 프로그램에서는 전자칠판으로가 판서가 가능하며, 이미지 파일 자료 공유가 가능합니다. 사진 자료를 통해 궁금한 내용을 물어볼 수 있습니다.

KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.