KR VN
FAQ
 
Bản báo cáo chi tiết có thể xác nhận ở đâu?/명세서는 어디에서 확인하나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 2,058 2019-08-01 15:57
Có thể xác nhận tạo trang chủ PaypalBản báo cáo chi tiết có thể xác nhận ở đâu?
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : Liền kề 2 - số 9 - khu đô thị Golden Land - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Telephone : 0084-986427699
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.