KR VN
FAQ
 
Hoàn tiền phải làm như thế nào?/환불은 어떻게 하나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 2,079 2019-08-01 15:56
My page(Trang của tôi)>Hủy ở nội dung mua chi tiết/Có thể hoàn tiền. Số tiền hoàn trả khi hủy/hoàn tiền có thể chậm trễ do dựa theo chính sách vận hành của ngân hàng hoặc Paypal.


마이페이지>구매내역에서 취소/환불이 가능합니다. 취소/환불 시 결제금액 반환은 페이팔 또는 카드사 운영정책에 따라 지연될 수 있습니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : Liền kề 2 - số 9 - khu đô thị Golden Land - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Telephone : 0084-986427699
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.