KR VN
FAQ
 
Khi thanh toán có phát sinh phí hay không?/결제시 수수료가 있나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 1,287 2019-08-01 15:54
Nhìn chung sẽ miễn phí hoặc có thế phát sinh phí chuyển cuộc gọi. Mong quý khách tham khảo hạng mục tương ứng này tại trung tâm tư vấn hoặc trang chủ Paypal và ngân hàng thẻ mà quý khách đang sử dụng.


일반적으로 무료이나 통화 변환 수수료가 적용될 수 있습니다. 해당 사항은 사용하시는 카드사와 페이팔 홈페이지 또는 고객센터를 참고해주시기 바랍니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : Liền kề 2 - số 9 - khu đô thị Golden Land - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Telephone : 0084-986427699
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.