KR VN
FAQ
 
Tiền tệ thanh toán phải làm như thế nào?/결제 통화는 어떻게 해야하나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 3,114 2019-08-01 15:54
Khi thanh toán bằng USD (đô Mỹ) sẽ có ít rủi ro trong việc đổi tiền hai lần. Mong quý khách tham khảo tại trung tâm tư vấn hoặc trang chủ Paypal và ngân hàng thẻ mà quý khách đang sử dụng.
USD(미국 달러)로 결제하시는 것이 이중환전의 위험이 적습니다. 사용하시는 카드사와 페이팔 홈페이지 또는 고객센터를 참고해주시기 바랍니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.