KR VN
FAQ
 
Có thể thanh toán thông qua điện thoại?/모바일로도 결제가 가능한가요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 1,992 2019-08-01 15:53
iOS và Android đều được thống nhất nên có thể thanh toán mà không quan trọng là mấy xài hệ điều hành gì.iOS 및 Android 앱에 모두 통합되어있어 기기에 상관없이 결제하실 수 있습니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : Liền kề 2 - số 9 - khu đô thị Golden Land - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Telephone : 0084-986427699
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.