KR VN
FAQ
 
Làm thế nào để gia nhập Paypal?/페이팔은 어떻게 가입하나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 964 2019-08-01 15:53
Gia nhập tại trang chủ Paypal là được(https://www.paypal.com/vn/home).페이팔 홈페이지(https://www.paypal.com/vn/home)에서 가입하시면 됩니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : Liền kề 2 - số 9 - khu đô thị Golden Land - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Telephone : 0084-986427699
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.