KR VN
FAQ
 
Total : 39 article
STT        Người vết bài       Ngày đăng       Lượt xem
39 Thi thử Phương pháp vào lớp học miễn phí(Thi thử trình… SpeakingKorea 10-22 1641
38 Câu hỏi về kết nối cuộc gọi hình ảnh Đã nhấn vào nút "vào lớp" rồi nhưng không th… SpeakingKorea 08-01 791
37 Đăng kí học/Thanh toán Học tuần 1 lần, mỗi lần 20 phút, và học tuầ… SpeakingKorea 08-01 524
36 Đăng kí học/Thanh toán Có thể xem lại nội dung đã học không?/수업… SpeakingKorea 08-01 489
35 Đăng kí học/Thanh toán Có thể thanh toán thông qua điện thoại?/모바일… SpeakingKorea 08-01 487
34 Đăng kí học/Thanh toán Hoàn tiền phải làm như thế nào?/환불은 어떻… SpeakingKorea 08-01 479
33 Đăng kí học/Thanh toán Đang học giữa chừng thì tắt máy. Có thể họ… SpeakingKorea 08-01 474
32 Đăng kí học/Thanh toán Khi thanh toán có phát sinh phí hay không?/결제시 … SpeakingKorea 08-01 469
31 Đăng kí học/Thanh toán Paypal là gì?/페이팔이 무엇인가요? SpeakingKorea 08-01 463
30 Câu hỏi về kết nối cuộc gọi hình ảnh Chương trình học qua nghe gọi hình ảnh có nhữn… SpeakingKorea 08-01 459
29 Câu hỏi về kết nối cuộc gọi hình ảnh Không nghe được âm thanh/소리가 안들려요 SpeakingKorea 08-01 454
28 Đăng kí học/Thanh toán Tiền tệ thanh toán phải làm như thế nào?/결… SpeakingKorea 08-01 453
27 Học qua nghe gọi hình ảnh Đăng kí học phải làm như thế nào?/수강신청… SpeakingKorea 08-01 437
26 Đăng kí học/Thanh toán Làm thế nào để cấp phát giấy chứng nhận ng… SpeakingKorea 08-01 423
25 Đăng kí học/Thanh toán Bản báo cáo chi tiết có thể xác nhận ở đâu?/… SpeakingKorea 08-01 410
 1  2  3  Cuối cùng
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.