KR VN
FAQ
 
Total : 35 article
번호        글쓴이       날짜       조회
5 화상솔루션 문의 Chương trình học qua nghe gọi hình ảnh có nhữn… SpeakingKorea 08-01 3270
4 수강신청/결제 Có thể xem lại nội dung đã học không?/수업… SpeakingKorea 08-01 3557
3 수강신청/결제 Đang học giữa chừng thì tắt máy. Có thể họ… SpeakingKorea 08-01 3551
2 화상솔루션 문의 Nếu bạn đang sử dụng iPhone./아이폰을 사용… SpeakingKorea 08-21 3594
1 수강신청/결제 Chính sách huỷ hoặc hoàn tiền/취소 또는 환불 … SpeakingKorea 11-18 3984
처음  1  2  3
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.