KR VN
FAQ
 
Total : 9 article
STT        Người vết bài       Ngày đăng       Lượt xem
9 Học qua nghe gọi hình ảnh Đăng kí học phải làm như thế nào?/수강신청… SpeakingKorea 08-01 970
8 Học qua nghe gọi hình ảnh Làm thế nào để vào học qua nghe gọi hình ảnh… SpeakingKorea 08-01 875
7 Học qua nghe gọi hình ảnh Xác nhận nội dung bài học phải làm như thế n… SpeakingKorea 08-01 856
6 Học qua nghe gọi hình ảnh Tiết học được tiến hành khoảng bao nhiêu phú… SpeakingKorea 08-01 682
5 Học qua nghe gọi hình ảnh Tiết học vào ngày lễ/공휴일 수업 SpeakingKorea 08-01 617
4 Học qua nghe gọi hình ảnh Trong trường hợp không thể vào tiết học phải … SpeakingKorea 08-01 648
3 Học qua nghe gọi hình ảnh Tiết học được tiến hành như thế nào?/수업… SpeakingKorea 08-01 679
2 Học qua nghe gọi hình ảnh Có thể hoãn tiết học không?/ 수업을 연기할 … SpeakingKorea 08-01 587
1 Học qua nghe gọi hình ảnh Có thể đổi giảng viên không?/강사를 변경할 … SpeakingKorea 08-01 560
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : Liền kề 2 - số 9 - khu đô thị Golden Land - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Telephone : 0084-986427699
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.