KR VN
FAQ
 
Total : 14 article
STT        Người vết bài       Ngày đăng       Lượt xem
14 Đăng kí học/Thanh toán Chính sách huỷ hoặc hoàn tiền/취소 또는 환불 … SpeakingKorea 11-18 221
13 Đăng kí học/Thanh toán Học tuần 1 lần, mỗi lần 20 phút, và học tuầ… SpeakingKorea 08-01 554
12 Đăng kí học/Thanh toán Đang học giữa chừng thì tắt máy. Có thể họ… SpeakingKorea 08-01 489
11 Đăng kí học/Thanh toán Có thể xem lại nội dung đã học không?/수업… SpeakingKorea 08-01 503
10 Đăng kí học/Thanh toán Bản báo cáo chi tiết có thể xác nhận ở đâu?/… SpeakingKorea 08-01 426
9 Đăng kí học/Thanh toán Làm thế nào để cấp phát giấy chứng nhận ng… SpeakingKorea 08-01 600
8 Đăng kí học/Thanh toán Hoàn tiền phải làm như thế nào?/환불은 어떻… SpeakingKorea 08-01 493
7 Đăng kí học/Thanh toán Khi thanh toán có phát sinh phí hay không?/결제시 … SpeakingKorea 08-01 488
6 Đăng kí học/Thanh toán Tiền tệ thanh toán phải làm như thế nào?/결… SpeakingKorea 08-01 471
5 Đăng kí học/Thanh toán Có thể thanh toán thông qua điện thoại?/모바일… SpeakingKorea 08-01 502
4 Đăng kí học/Thanh toán Làm thế nào để gia nhập Paypal?/페이팔은 어떻… SpeakingKorea 08-01 417
3 Đăng kí học/Thanh toán Có nhất định phải gia nhập Paypal?/페이팔에 … SpeakingKorea 08-01 383
2 Đăng kí học/Thanh toán Paypal là gì?/페이팔이 무엇인가요? SpeakingKorea 08-01 477
1 Đăng kí học/Thanh toán Thanh toán bằng cách nào?/결제는 어떻게 하나요… SpeakingKorea 08-01 314
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.