KR VN
FAQ
 
Total : 35 article
STT        Người vết bài       Ngày đăng       Lượt xem
5 Học qua nghe gọi hình ảnh Tiết học vào ngày lễ/공휴일 수업 SpeakingKorea 08-01 2356
4 Học qua nghe gọi hình ảnh Trong trường hợp không thể vào tiết học phải … SpeakingKorea 08-01 2194
3 Học qua nghe gọi hình ảnh Tiết học được tiến hành như thế nào?/수업… SpeakingKorea 08-01 2214
2 Học qua nghe gọi hình ảnh Có thể hoãn tiết học không?/ 수업을 연기할 … SpeakingKorea 08-01 2217
1 Học qua nghe gọi hình ảnh Có thể đổi giảng viên không?/강사를 변경할 … SpeakingKorea 08-01 2203
Đầu tiên  1  2  3
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.