KR VN
FAQ
 
Total : 39 article
STT        Người vết bài       Ngày đăng       Lượt xem
39 Đăng kí học/Thanh toán Chính sách huỷ hoặc hoàn tiền/취소 또는 환불 … SpeakingKorea 11-18 333
38 Thi thử Phương pháp vào lớp học miễn phí(Thi thử trình… SpeakingKorea 10-22 2077
37 Câu hỏi về kết nối cuộc gọi hình ảnh Nếu bạn đang sử dụng iPhone./아이폰을 사용… SpeakingKorea 08-21 473
36 Đăng kí học/Thanh toán Học tuần 1 lần, mỗi lần 20 phút, và học tuầ… SpeakingKorea 08-01 632
35 Đăng kí học/Thanh toán Đang học giữa chừng thì tắt máy. Có thể họ… SpeakingKorea 08-01 564
34 Đăng kí học/Thanh toán Có thể xem lại nội dung đã học không?/수업… SpeakingKorea 08-01 578
33 Câu hỏi về kết nối cuộc gọi hình ảnh Chương trình học qua nghe gọi hình ảnh có nhữn… SpeakingKorea 08-01 554
32 Khác Làn thế nào để nhập bộ gõ Tiếng Hàn/한글… SpeakingKorea 08-01 500
31 Học qua nghe gọi hình ảnh Đăng kí học phải làm như thế nào?/수강신청… SpeakingKorea 08-01 569
30 Học qua nghe gọi hình ảnh Làm thế nào để vào học qua nghe gọi hình ảnh… SpeakingKorea 08-01 476
29 Học qua nghe gọi hình ảnh Xác nhận nội dung bài học phải làm như thế n… SpeakingKorea 08-01 471
28 Đăng kí học/Thanh toán Bản báo cáo chi tiết có thể xác nhận ở đâu?/… SpeakingKorea 08-01 505
27 Đăng kí học/Thanh toán Làm thế nào để cấp phát giấy chứng nhận ng… SpeakingKorea 08-01 686
26 Đăng kí học/Thanh toán Hoàn tiền phải làm như thế nào?/환불은 어떻… SpeakingKorea 08-01 580
25 Đăng kí học/Thanh toán Khi thanh toán có phát sinh phí hay không?/결제시 … SpeakingKorea 08-01 581
 1  2  3  Cuối cùng
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.